September 2016 - WEBSITE ONLINE!

Lees Meer 2016-09-11 14:55:55

Februari 2016 - Aanmoedingsprijs

Het Innovatiefonds voor telers heeft mij een aanmoedigingsprijs gegeven.

Lees Meer 2016-02-11 14:54:52

Januari 2016 - Presentatie op beurzen

Op het zogeheten ‘Zwiebelforum’ te Bonn (Duitsland) heb ik Lasting Fields mogen presenteren: toll!, en ook op de Biobeurs te Zwolle. De naamsbekendheid neemt toe.

Lees Meer 2016-01-11 14:54:17

Januari 2016 - Bodemdrukmetingen uitgevoerd

Er zijn bodemdrukmetingen gedaan bij het Centre of Expertise bij het Aeres Praktijkcentrum te Dronten.

Lees Meer 2016-01-11 14:53:47

December 2015 - Samenwerking Aeres

Samenwerking Aeres Hogeschool Dronten formeel vast gelegd. De samenwerking met de CAH Vilentum te Dronten is formeel vastgelegd. Er is een overeenkomst ondertekend met het Centre of Expertise.

Lees Meer 2015-12-11 14:52:37

September 2015 - Aardappelrooier getest!

De proef op de som. Voor eerste keer is er op het land met de aardappelrooier gewerkt. De resultaten zijn bemoedigend.

Lees Meer 2015-09-01 14:52:15

Juni 2015 - Agro innovatiedag

Op de Agro Innovatiedag – precisielandbouw en nieuwe technieken- 2015 bij het Aeres Praktijkcentrum te Dronten heb ik mijn concept aan een breed en geïnteresseerd publiek kunnen voorstellen. Tijdens de Biovelddag (Broekemahoeve te Lelystad) heb ik een workshop van Wageningen UR (PPO) bijgewoond. Ook zeer informatief.

Lees Meer 2015-06-11 14:49:55

Februari 2015 - Presentatie bij FAJK

In Voorne-Putten heb ik een presentatie gehouden voor de leveranciers van de techniek en in Dronten bij Flevolands Agrarische Jongeren Kontakt (FAJK) voor jonge, ambitieuze, enthousiaste en toekomstgerichte agrariërs. Dat werkt zeer motiverend.

Lees Meer 2015-02-11 14:49:21

Juni 2014 - Open space sessie

Op Aeres Hogeschool Dronten heb ik de zogenaamde ‘Open Space-sessie’ bijgewoond.

Lees Meer 2014-06-11 14:48:56

Mei 2014 - berekeningen aardappelrooier

De eerste berekening van de aardappelrooier staat op papier

Lees Meer 2014-05-16 14:48:27

April 2014 - Merknaam geregistreerd

De eerste ideeën van de aardappelrooier heb ik aan het papier toevertrouwd. Verder heb ik een gesprek gehad met docenten die werken bij ‘Praktijkonderzoek Plant en omgeving’ (Wageningen UR). Deze afdeling richt zich op toepasbare innovaties in de landbouwsector. Informatief!

Lees Meer 2014-04-11 14:47:32

Maart 2014 - Lasting Fields in film

Om het concept aanschouwelijker en daardoor begrijpelijker te maken is besloten een animatiefilm te maken. In overleg met Dennis van der Linde is de inhoud besproken.

Lees Meer 2014-03-17 14:46:42

Februari 2014 - Contact met Aeres Hogeschool

In deze maand heb ik de eerste contacten met de CAH Dronten, het huidige Aeres Hogeschool gelegd. Met het uitgangspunt ‘duurzaam ondernemen’ ondersteunen studenten en docenten de verdere ontwikkeling van Lasting Fields.

Lees Meer 2014-02-15 14:45:48

Januari 2014 - Concept energieverzorging

De normalisatie van Lasting Fields is ingezet en de energieverzorging van de machines is verder doordacht. Het gebruik van zonnepanelen zal de benodigde elektriciteit genereren. Alternatieve brandstofvoorzieningen zijn onderzocht; e mogelijkheid van biobrandstof heb ik uitvoerig verkend. De perspectieven zijn veelbelovend.

Lees Meer 2014-01-27 14:42:56

December 2013 - Ideeën en uitschrijving conc

In deze maand ontstonden de eerste ideeën over de aandrijving van de riem; ik heb dit concept uitgeschreven.

Lees Meer 2013-12-11 14:42:26

November 2013 - Contact met OMFL

Het bezoek heeft mij gesterkt om de ingeslagen weg verder op te gaan. De schetsen en ideeën van het voortbewegingssysteem, de sporen en de rails heb ik uitgewerkt. Langzamerhand is er een systeem ontstaan waarvan de afzonderlijke elementen steeds beter op elkaar aansloten. Het contact met de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland ...

Lees Meer 2013-11-23 14:40:25

November 2013 - Bezoek 'Compositen' beurs

No input no ouput. Een bezoek aan de beurs ‘Compositen’ heeft mij de nodige materiaalkennis verschaft. Verder heb ik onderzoek gedaan naar het (wenselijke/ideale) gewicht van de machines, de aandrijving van de aardappelrooier verder ontwikkeld.

Lees Meer 2013-11-05 14:41:59

September 2013 - Contact met Koplopers loket

Inmiddels was het voor mij zonneklaar dat Lasting Fields landelijke betekenis en waarde kan hebben. Zodoende heb ik contact gelegd met het zogenaamde Koplopersloket van het Ministerie van Economische zaken.

Lees Meer 2013-09-21 14:38:29