Februari 2014 - Contact met Aeres Hogeschool

In deze maand heb ik de eerste contacten met de CAH Dronten, het huidige Aeres Hogeschool gelegd. Met het uitgangspunt ‘duurzaam ondernemen’ ondersteunen studenten en docenten de verdere ontwikkeling van Lasting Fields.

Januari 2014 - Concept energieverzorging

De normalisatie van Lasting Fields is ingezet en de energieverzorging van de machines is verder doordacht. Het gebruik van zonnepanelen zal de benodigde elektriciteit genereren. Alternatieve brandstofvoorzieningen zijn onderzocht; e mogelijkheid van biobrandstof heb ik uitvoerig verkend. De perspectieven zijn veelbelovend.

December 2013 - Ideeën en uitschrijving conc

In deze maand ontstonden de eerste ideeën over de aandrijving van de riem; ik heb dit concept uitgeschreven.

November 2013 - Contact met OMFL

Het bezoek heeft mij gesterkt om de ingeslagen weg verder op te gaan. De schetsen en ideeën van het voortbewegingssysteem, de sporen en de rails heb ik uitgewerkt. Langzamerhand is er een systeem ontstaan waarvan de afzonderlijke elementen steeds beter op elkaar aansloten. Het contact met de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland bv.is constructief gebleken. Inmiddels zijn er stappen genomen om Lasting Fields meer bekendheid te geven. Het vastleggen van de URL is er een van.

November 2013 - Bezoek 'Compositen' beurs

No input no ouput. Een bezoek aan de beurs ‘Compositen’ heeft mij de nodige materiaalkennis verschaft. Verder heb ik onderzoek gedaan naar het (wenselijke/ideale) gewicht van de machines, de aandrijving van de aardappelrooier verder ontwikkeld.1 2 3 4 5