September 2013 - Contact met Koplopers loket

Inmiddels was het voor mij zonneklaar dat Lasting Fields landelijke betekenis en waarde kan hebben. Zodoende heb ik contact gelegd met het zogenaamde Koplopersloket van het Ministerie van Economische zaken.

April 2013 - Ontwikkeling logo

Maartje Schreuder heeft een logo ontwikkeld, dat herkenbaar de kern van mijn concept weerspiegelt.

Maart 2013 - Eerste schetsen van machines

De eerste schetsen van de machines heb ik aan het papier toevertrouwd. Al tekenend kreeg ik een beeld van een landbouwmechanisatie, die aantoonbaar een bijdrage aan een duurzame landbouw levert.

Januari 2013 - Deponering concept

Uiteindelijk leidden mijn overwegingen en ideeën tot een concept dat ik ‘Lasting Fields’ heb genoemd. De beschrijving daarvan heb ik gedeponeerd, waardoor het proces van de concretisering definitief werd.

April 2012 - Hoe het idee gegroeid is

De vraag naar kleine, handzame landbouwwerktuigen in de teelt was voor mij een aanzet om eens na te denken over machines die de bodem en het milieu minder zouden kunnen belasten. De cursus over permacultuur en een bezoek aan het ecodorp brachten mij er toe om mijn gedachten in de komende maanden concreter te maken.1 2 3 4 5